Thư viện Session được CodeIgniter

Thư viện Session được CodeIgniter

Tổng quan về thư viện Session Thư viện Session được CodeIgniter hỗ trợ nhằm thực hiện việc duy trì trạng thái và hoạt động của người dùng trong khi họ duyệt trang web. Session trong Codeigniter là một mảng chứa các thông tin như: ID là duy nhất của người sử dụng, được mã hóa […]

Upload tập tin trong CodeIgniter

Upload tập tin trong CodeIgniter

Đối với bất kỳ website nào cũng đều cần có chức năng upload file lên server. Trong CodeIgniter hỗ trợ cho chúng ta 1 thư viện upload giúp cho việc tải file lên server 1 cách dễ dàng, ngoài ra thư viện này còn có rất nhiều cấu hình và những lợi ích khác mang […]

Form Validatiton trong CodeIgniter

Form Validatiton trong CodeIgniter

Form Validatiton để kiểm tra dữ liệu nhập vào từ form. Đây là thư viện rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều, vì website nào cũng cần sử dụng tới nhập dữ liệu từ form và cần kiểm tra dữ liệu nhập vào. 1. Sử dụng thư viện form_validation – Cũng như các […]

Helper trong CodeIgniter

Helper trong CodeIgniter

Các bạn có thể hiểu helper chỉ là các hàm được xây dựng để sử dụng trong khi lập trình. Trong CodeIgniter có rất nhiều các helper hữu ích và hay sử dụng,ví dụ: url, text, date, mail, form… Ngoài ra các bạn có thể tự tạo ra các helper để phục vụ cho mục […]

Làm việc với Cơ sở dữ liệu

Làm việc với Cơ sở dữ liệu

1. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu tại: application/config/database.php, tìm các dòng sau:

Library trong Codeignter

Library trong Codeignter

Thư viện Codeignter định nghĩa Trong codeignter đã cũng cấp cho lập trình viên một bộ thư viện phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu cần thiết để xây dựng một ứng dụng web, sau đây là một số thư viên được sử dụng phổ biến: Database Class Cart Class Email Class Form […]

Models trong Codeigniter

Models trong Codeigniter

Models là lớp được thiết kế để làm việc với cơ sở dữ liệu, trong lớp models chứa các phương thức để làm việc với cơ sở dữ liệu như: truy vấn, thêm, cập nhật, xóa. Cấu trúc lớp models

View trong CodeIgniter

View trong CodeIgniter

View trong codeignter chứa mã lệnh để hiển thị lên trình duyệt web, có thể là một trang, một phần của một trang như: header, footer hay các module của một ứng dụng web View không được gọi trực tiếp mà phải thông qua Controller hoặc từ View(gián tiếp) Tạo View Thư mục gốc của […]

Controllers trong CodeIgniter

Controllers trong CodeIgniter

Controller là bộ điều khiển của codeignter vì nó nhận các yêu cầu của người sử dụng thông qua URLs Controller là gì? Controller là một lớp được đặt tên theo qui định của URLs hoặc của router qui định, lớp này trùng tên với tên tập tin nằm trong thư mục application/controllers/ Ví dụ: […]

URLs trong CodeIgniter

URLs trong CodeIgniter

CodeIgniter URLs Mặc định, các URL trong CodeIgniter được thiết kế để trở thành công cụ tìm kiếm và thân thiện với con người. Thay vì sử dụng chuỗi truy vấn, Codeignter tiếp cận dựa trên phân đoạn

Cách làm việc của Codeignter

Cách làm việc của Codeignter

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức làm việc của codeigner Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu biểu đồ sau: Khi chạy ứng dụng thì tập tin index.php sẽ được thực thi, trong index.php sẽ chỉ thị cho bộ định tuyến(Routing) thực thi, bộ định tuyến sẽ làm việc […]

Làm quen với CodeIgniter

Làm quen với CodeIgniter

Codeignter là gì? CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo mô hình cấu trúc MVC(Models-View-Controller),bao gồm các thư viện được viết sẵn,giúp chúng ta xây dựng website bằng PHP nhanh hơn và tổ chức code tốt hơn Lý do chọn Codeignter Một vài lý do khiến CodeIgniter trở thành một trong những PHP Framework phổ […]