Cấu trúc tài liệu HTML

Tài liệu HTML

Một tài liệu HTML là một tài liệu văn bản dạng mã ASCII, được về bằng ngôn ngữ HTML, và được lưu dưới dạng mã nguồn một website có phần mở rộng .html hay .htm

Trong đó:

<!DOCTYPE html> khai báo tài liệu HTML5

<html> là phần tử gốc của tài liệu HTML

<head> chứa những thẻ thông tin về tài liệu

<title> chỉ rõ tiêu đề của trang web

<body> chứa nội dung nhìn thấy trên trang web

Trình duyệt web

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi và các thông tin khác ở trên một trang web của một địa chỉ web trên mạng toàn cầu hoặc mạng nội bộ.

Một trang HTML khi chạy trên trình duyệt web cho ra mã nguồn giống như mã lệnh của một trang các bạn soạn thảo.

Một số trình duyệt web phổ biến: Chrome, IE, Firefox, Safari

Chúc các bạn học tập tốt!

Học HTML