Con trỏ trong CSS

Thuộc tính cursor trong CSS giúp bạn xác định kiểu con trỏ hiển thị tới người dùng.

Một cách sử dụng phổ biến của thuộc tính này là sử dụng các hình ảnh làm con trỏ hiển thị trong các nút submit trên các form. Theo mặc định, khi con trỏ hover qua một link, thì con trỏ chuột thay đổi từ dạnh con trỏ thành hình dạng một bàn tay.

Bảng dưới đây liệt kê các giá trị mà thuộc tính cursor có thể nhận:

Giá trị Miêu tả
auto Hình dáng của con trỏ phụ thuộc vào context mà nó di chuyển qua. Ví dụ, dạng một chữ I khi di chuyển qua văn bản hay một bàn tay khi di chuyển qua một link, ….
crosshair Dạng crosshair hoặc dấu cộng
default Một mũi tên
pointer Hình dạng một bàn tay
move Thanh I
e-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
ne-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
nw-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
n-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
se-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
sw-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
s-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
w-resize Hình dáng con trỏ hiển thị rằng khi con trỏ chuột di chuyển vào cạnh của một hộp thì người dùng có thể kéo để thay đổi kích cỡ hộp
text Thanh I
wait Hình dáng giống chiêc đồng hồ cát, chỉ rằng đang chờ xử lý
help Một dấu chấm hỏi (?), sử dụng giá trị này cho các nút Help
<url> Nguồn tới file chứa hình ảnh con trỏ

 

Học CSS