Công cụ soạn thảo HTML

Hiện nay có rất nhiều công cụ soạn thảo văn bản HTML, trên mỗi hệ điều hành khác nhau cũng có những công cụ khác nhau, tuy nhiên công cụ phổ biến nhất có thể soạn thảo và đọc tài liệu HTML đó là:

Nodepad(Windows)

TextEdit (Mac)

Ngoài những công cụ này còn có một số công cụ khác:

  • Notepad++
  • Sublime Text
  • Dreamware
  • Visual Stadio
  • Visual Core

Trong quá trình học HTML tôi khuyên các bạn không nên dùng các công cụ hỗ trợ nhiều trong quá trình soạn thảo hoặc công cụ có hỗ trỡ IDE vì các bạn làm ra được sản phâm tuy nhiên bản chất, cấu trúc các bạn nắm không vững. Do đó với kinh nghiệm giảng dạy của tôi nhiều năm, các bạn nên sử dụng Nodepad++.

Chúc các bạn học tốt!

Học HTML