Đề mục(Heading) trong HTML

Đề mục trong HTML được định nghĩa bởi 6 thẻ từ <h1>đến <h6>

Kết quả:

Đề mục 1

Đề mục 2

Đề mục 3

Đề mục 4

Đề mục 5
Đề mục 6

Đặc điểm của các thẻ đề mục

  • Trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng margin trên và dưới thẻ
  • Công cụ tìm kiếm sử dụng để lập chỉ mục(index), trong điều kiện chuẩn SEO thì trang web phải có ít nhất các thẻ h1, h2, h3
  • Mặc định mỗi thẻ có một kích thước chữ khác nhau, lớn nhất là h1 và nhỏ nhất là h6
Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!