Giới thiệu về Laravel Framework

  1. Giới thiệu về Laravel Framework

Laravel là một framework dùng để xây dựng ứng dụng web, được thiết kế dựa trên mô hình MVC (Model, Controller, View), toàn bộ mã được đặt trên github. Theo kết qủa khảo sát của các Developer vào tháng 12 năm 2017, thì Laravel Framework đứng đầu tiên trong những framework phổ biến nhất, tiếp sau là Phalcon, Symfony2, CodeIgniter và các framework khác.

Laravel hiện đang là framework tốt nhất, đứng ví trí đầu tiên trong 5 năm liền trên bảng xếp hạng các Framework tốt nhất. Tại Việt Nam nhu cầu tuyển dụng ứng viên Laravel rất nhiều, nếu bạn có khả năng về Laravel Framework, bạn sẽ được các nhà tuyển dụng chào đón nồng nhiệt, đây sẽ là cơ hội nghề nghiệp rất lớn dành cho bạn.

  1. Các tính năng cơ bản của Laravel Framework

Bundles : Ở laravel phiên bản 3.x, cung cấp một hệ thống đóng gói các module, với rất nhiều tính năng đi kèm.

Composer : Ở laravel phiên bản 4.x, được sử dụng như một công cụ quản lý với tính năng như thêm các gói cài đặt, các chức năng PHP phụ trợ cho Laravel có trong kho Packagist.

Eloquent ORM (object relation mapping) : ánh xạ các đối tượng và quan hệ cơ sở dữ liệu, cung cấp các phương thức nội bộ để thực thi đồng thời cũng bổ sung các tính năng hạn chế về mối quan hệ giữa các đối tượng cơ sở dữ liệu. Eloquent ORM trình bày các bảng trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các lớp, cung cấp thêm lựa chọn truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn.

Application logic : Là một phần của phát triển ứng dụng, được sử dụng bởi bộ điều khiển controllers.

Routes : Định nghĩa mối quan hệ giữa các đường dẫn (url), các liên kết (link) . Khi một liên kết được tạo ra bằng cách sử dụng tên của routes, thì một định danh liên kết thống nhất sẽ được tạo ra bởi laravel.

Restful Controller : cung cấp các tùy chọn để tách các logic phía sau các request HTTP POST, GET

Class auto loading : cung cấp việc tải tự động các class trong PHP, mà không cần include các class vào. Tùy thuộc vào yêu cầu các class cần thiết sẽ được nạp vào, hạn chế các class không cần thiết.

View : chưa các mã html, hiển thị dữ liệu được chỉ định bởi controller

Migrations : cung cấp một hệ thống kiểm soát các phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu (database cheme), làm cho web ứng dụng có khả năng tương tác phù hợp những thay đổi logic, các đoạn mã code của ứng dụng và những thay đổi cần thiết trong việc bố trí cơ sở dữ liệu, triển khai nới lỏng và cập nhật các ứng dụng.

Unit Testing : đóng một vai trò quan trọng trong Laravel, Unit testting chứa rất nhiều các hệ thống unit testing, giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi trong khuôn khổ nhất định. Unit Testing có thể được chạy thông qua tiện ích command-line.

Automatic pagination : Tính năng tự động phân trang được tích hợp vào Laravel giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ thực hiện phân trang so với các phương pháp thông thường.

Học Laravel