LẬP TRÌNH PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình ứng dụng web được sử dụng phổ biến, là ngôn ngữ  lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở.

Để phát triển các ứng dụng web, người sử dụng đã tạo dựng cho ra các CMS và các Framework trên nền tảng PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL giúp quá trình xây dựng website nhanh hơn và mang tính đồng nhất về cách thức tổ chức một website.

Tuy nhiên trước khi các bạn nghiên cứu và làm việc với những Framework, cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP.

Về kiến thức PHP tôi sẽ cung cấp cho các bạn những phần sau:

LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ PHP

Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kiến thức cơ bản về PHP và MySQL, thông qua các ví dụ các bạn có thể nắm vững những kiến thức cơ bản này.

CÁCH TỔ CHỨC MỘT WEBSITE CƠ BẢN


Sau khi các bạn học về PHP cơ bản, phần thứ 2 tôi sẽ cung cấp cho các bạn cách thức tổ chức một website cơ bản, với cách tổ chức này các bạn sẽ tiếp cận Framework nhanh hơn.