Hướng dẫn Export dữ liệu trong WordPress

Import và Export nhằm mục đích đem một số nội dung từ website này sang website khác. Còn việc chuyển website từ localhost lên internet hay chuyển website từ hosting này sang hosting khác thì chúng ta sẽ dùng cách khác mà mình sẽ trình bày sau.

1. Export dữ liệu

Export sẽ xuất nội dung website của bạn ra định dạng XML. Bạn có thể lựa chọn những nội dung muốn xuất ra.

Để sử dụng công cụ này bạn vào Tools > Export

Hướng dẫn Export dữ liệu trong WordPress

WordPress cho chúng ta các lựa chọn.

1. All content : Xuất tất cả dữ liệu, bao gồm.

 • Posts
 • Pages
 • Comments
 • Custom fields
 • Terms
 • Navigation menus
 • Custom posts

2. Posts : Chỉ xuất ra các bài viết.

Hướng dẫn Export dữ liệu trong WordPress

WordPress cho phép bạn lựa chọn bài viết để xuất ra theo:

 • Categories
 • Authors
 • Date
 • Status

3. Pages : Chỉ xuất ra các trang.

Hướng dẫn Export dữ liệu trong WordPress

Cũng tương tự như Posts, Bạn lựa chọn theo :

 • Authors
 • Date
 • Status

4. Media : Chỉ xuất phần media.

Hướng dẫn Export dữ liệu trong WordPress

Bạn cũng có thể lựa chọn theo thời gian.

Sau khi lựa chọn kiểu dữ liệu bạn muốn xuất ra, bạn nhấn Download Export File để download 1 file XML về máy. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn sử dụng file này để Import vào 1 website khác.

Học Wordpress