Hướng dẫn học Web từ A đến Z

Chào tất cả các bạn sinh viên – hiện tại thầy có nhận dạy và hướng dẫn sinh viên học web cho người mới bắt đầu.

Phương pháp học: Dạy kiến thức cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn làm sản phẩm thực tế

Thời gian học: Linh hoạt(thầy và trò sắp xếp – tuần ít nhất 1 buổi)

Học phí: 8.000.000(tám triệu đồng) – Giảm 20% cho sinh viên Khoa CNTT – Trường CĐ Công Thương TP.Hồ Chí Minh

Nội dung học dự kiến:

Phần 1: HTML và CSS

– Học HTML và CSS

– Thiết kế giao diện web theo mẫu

Phần 2: Javascript và Jquery

– Học ngôn ngữ Javascipt

– Viết một số module nhỏ sử dung javascript

– Học Jquery và phát triển một số ứng dụng thực tế

– Tìm hiểu thêm một số thư viên trên nền tảng Jquery

Phần 3: Bootstrap phiên bản mới nhất hoặc phổ biến

– Tìm hiểu về Bootstrap

– Thiết kế giao diện sử dụng Boostrap

Phần 4: Ngôn ngữ lập trình Web(PHP hoặc ASP.NET C#)

– Học ngôn ngữ PHP & MySQL hoặc C# & SQL Server

– Phát triển website thực tế

Phần 5: Phát triển website trên nền tảng framework(PHP: Codeignter hoặc Laravel, ASP.NET: ASP.NET MVC hoặc ASP.NET core)

– Tìm hiểu Framework

– Phát triển website thực tế