KẾT NỐI SQL SERVER TRONG ANDROID

1. Giới thiệu


Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn lưu trữ dữ liệu trong SQLite rồi phải không nào. SQLite có thể lưu trữ các dữ liệu phức tạp nhưng nó có một nhược điểm là nó chỉ lưu cục bộ mà thôi tức là những dữ liệu được lưu trong SQLite thì chỉ có máy dó xài được chứ không thể chia sẻ cho các máy khác cùng sài được. và trong thực tế chúng ta thấy có một số ứng dụng theo dạng client-server tức là nó sẽ có một server data riêng được đặt ở đâu đó và các máy con được cài ứng dụng sẽ truy cập vào nguồn dữ liệu chung này. và thực tế chúng ta thường sử dụng MysqlMongoDB… để lưu trữ dữ liệu nhưng có thể thông dụng và phổ biến hơn cả là SQL Server.

Vậy cách kết nối SQL Server như thế nào.

2. Kết nối SQL Server


Kết nối SQL Server trong Android

Kết nối SQL Server trong Android

Thôi đi vô ví dụ cho nhanh. đây là bài cuối nên tôi sẽ không viết ứng dụng hoàn chỉnh mà chỉ đưa ra cách sử dụng còn các bạn dựa vào nó tự xào nấu lên một ứng dụng của riêng mình hề hề bữa cuối mà cho tôi làm biếng đi tí còn đi x… à nhầm đi chơi với gái.

Rồi vô vấn đề chính trong ví dụ của tôi là quản lí bạn gái nên tôi tạo một đối tượng tên là User trước đã.

Code:

Rồi có đối tượng User rồi giờ ta import thư viện JDBC vào project.

Thêm dòng này

vô gralde.

Giờ ta viết lớp kết nối cho JDBC cái này làm một package riêng để tái sử dụng

Đầu tiên tạo package JDBC và trong đó có 3 package con là Objects, Models, Controllers.

Tạo đối tượng JDBCObject.

Code:

Viết lớp JDBCModel

Code:

Rồi tiếp lớp JDBC Controller.

Code:

Rồi ta viết lớp UserModel để xử lý các tác vụ của ứng dụng như thêm, xóa, sửa vào cơ sở dữ liệu.

Code:

Xong đó là cách kết nối và truy vấn SQL Server bằng thư viện JDBC trong Android. Tôi đã hướng đẫn các bạn cách sử dụng thư viện JDBC rồi giờ bạn hãy thử vận dụng tất cả các kiến thức trong series này tự làm cho mình một ứng dụng đơn giản đi.

Và lời cuối tôi muốn nói là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi trong series Android truyền kì chúc các bạn học tốt và có thể tự viết cho mình một ứng dụng trên mobile một cách hoàn chỉnh. Một lần nữa chào thân ái và quyết thắng ! thôi tôi đi x… à đi chơi đây tạm biệt. :3

3. Tổng kết


 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC