Làm quen với CodeIgniter

Codeignter là gì?

CodeIgniter (CI) là một PHP Framework theo mô hình cấu trúc MVC(Models-View-Controller),bao gồm các thư viện được viết sẵn,giúp chúng ta xây dựng website bằng PHP nhanh hơn và tổ chức code tốt hơn

Lý do chọn Codeignter

Một vài lý do khiến CodeIgniter trở thành một trong những PHP Framework phổ biến nhất hiện nay:

  • Là một framework hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì tính dễ học, dễ mở rộng
  • Bộ core thư viện ít thay đổi
  • Hỗ trợ hầu hết các cơ sở dữ liệu lớn như MySQL (4.1 trở lên), MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, và ODBC.
  • Có cộng đồng người sử dụng đông đảo để trao đổi

Cài đặt CodeIgniter

Trước hết các bạn cần phải donwload mã nguồn Codeignter mới nhất tại: Tải tại đây
Sau khi tải xong, ta sẽ có một file nén .rar. Các bạn vào xampp/htdocs của xamp tạo một thư mục mới đặt tên là Codeigniter(hoặc tên dự án), sau đó giải nén file .rar vừa tải tại đó. Cấu trúc các thư mục bên trong như sau:

Cấu trúc Codeigter
Trong đó
  • application : thư mục chứa ứng dụng, chúng ta sẽ viết code dự án ở đây, đây là một thư mục rất quan trọng
  • system : thư mục chứa toàn bộ thư viện của Codeigniter, không nên chỉnh sửa gì.
  • user_guide : thư mục chứa hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể xóa thử mục này.
  • index.php : là tập tin khi chạy vào thư mục sẽ tự chạy.

Học Codeignter