Lệnh switch case trong JavaScript

1) Khái niệm lệnh “switch case” trong JavaScript
– Lệnh switch case dùng để xác định một danh sách các trường hợp và trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp đó sẽ được thực thi.
– Để giúp các bạn dễ hình dung hơn về khái niệm trên thì tôi có một ví dụ minh họa như sau:
– Giả sử khi đến một quán nước, ở đó có một cái menu giống như bên dưới và trong tay bạn chỉ có đúng mười nghìn.
MENU
Cà phê sữa12.000đ……………………………………..
Cà phê đá10.000đ……………………………………..
Sting dâu8.000đ……………………………………..
Trà đá2.000đ……………………………………..
– Câu hỏi: Nếu yêu cầu bạn chọn một món nước uống có giá bằng đúng với số tiền mà bạn đang có, thì món nước uống đó là món gì !?
– Trả lời: Cà phê đá.
– Phía trên là một ví dụ mô tả gần giống với lệnh switch case, trong đó:
Số tiền mà bạn đang có chính là giá trị (tạm gọi như vậy)
Giá tiền của từng loại nước uống trong menu chính là trường hợp
Món nước uống chính là đoạn mã được thực thi.
– Nếu ta chuyển ví dụ trên về dạng mã lệnh trong JavaScript thì nó sẽ có dạng như sau:

2) Cách sử dụng lệnh “switch case” trong JavaScript
– Trong JavaScript, lệnh switch case được sử dụng với cú pháp như sau:
switch (giá trị){
case trường hợp 1:
//đoạn mã này sẽ được thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 1
break;
case trường hợp 2:
//đoạn mã này sẽ được thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 2
break;
case trường hợp 3:
//đoạn mã này sẽ được thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 3
break;default:
//đoạn mã này sẽ được thực thi khi giá trị KHÔNG trùng khớp trường hợp nào cả
break;
}
Ví dụ 1
Hiển thị tên của loại nước uống có giá trị bằng đúng với số tiền mà bạn đang có.

Ví dụ 2
Hôm nay là thứ mấy !?

3) Tầm quan trọng của lệnh “break”
– Trong danh sách các trường hợp của lệnh switch case, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp đó sẽ được thực, ngoài ra các đoạn mã của những trường hợp nằm bên dưới trường hợp trùng khớp cũng sẽ được thực thi luôn.
– Từ đây, lệnh break giúp ta ngăn chặn việc thực thi các đoạn mã của những trường hợp nằm bên dưới trường hợp trùng khớp.
Ví dụ, lệnh switch case không sử dụng break Ví dụ, lệnh switch case có sử dụng break

Ví dụ

4) Công dụng của lệnh “default”
– Lệnh default dùng để xác định một đoạn mã mặc định sẽ được thực thi khi giá trị của bạn không trùng khớp với bất kỳ trường hợp nào.

Ví dụ

5) Nhóm các trường hợp lại với nhau
– Nếu trong danh sách các trường hợp của lệnh switch case có những trường hợp mà bạn muốn cùng thực thi một đoạn mã thì ta hãy nhóm các trường hợp đó lại với nhau.
Ví dụ

6) Lệnh “switch case lồng nhau”
– Thật ra, lệnh switch case lồng nhau chỉ là cách sử dụng nâng cao của lệnh switch case thông thường, nó giúp ta mở rộng phạm vi xét duyệt các trường hợp. Từ đó, chọn được đoạn mã thích hợp nhất để thực thi.
Ví dụ

 

Javascript Cơ bản