LISTVIEW TRONG ANDROID

1. Giới thiệu


Chào các bạn chúng ta lại gặp nhau trong Series Android truyền kì rồi. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một component của Android đó chính là Listview. Cái này chắc bạn cũng thấy thường xuyên rồi ví dụ như danh sach bài hát trong phần mềm nghe nhạc trong máy bạn chẳng hạn bạn thấy các bài hát có trong máy bạn sẽ được hiển thị thành 1 danh sách từ trên xuông dưới đúng không nào và bạn có thể vuốt để chọn các bài hát từ danh sách ấy.

Trong Android để hiển thị danh sách như vậy ta có thể sử dụng đến ListView, và trong Android sẽ có hai cách sử dụng Listview là sử dụng Listview mặc định và custom Listview.

2. Sử dụng ListView mặc định


Với cách này chúng ta sẽ sử dụng ListView có sẵn của Android nó cũng khá là đơn giản.

Đầu tiên mình cũng tạo một file activity_main.xml và thêm vào trong layout một cái Listview như bình thường.

Sau đó tại MainActivity.java ta sẽ làm như sau:

Kết quả:

Như các bạn thấy để sử dụng Listview ta cần tạo mảng một chiều các đối tượng muốn hiển thị và tạo một Adapter để gán cái Adapter này cho Listview là ta có thể sự dụng được Listview rồi.

3. Custom Listview


Trong thực tế đôi khi nếu chỉ sử dụng Listview Mặc định của Android thôi thì chưa đủ mà đôi khi bạn sẽ cần chỉnh sửa nó để phù hợp với yêu cầu của mình như thêm các hiệu ứng cho các item hay hiển thị Listview theo ý mình muốn….

Vậy để làm nó ta sẽ làm như thế nào.

File activity_main xml thì sẽ không có gì thay đổi và chúng ta sẽ tạo một file xml layout của các item sẽ hiển thị trong Listview.

File item_mobile.xml

Sau đó ta sẽ tạo thêm một File Adapter khác kế thừa lớp ArrayAdapter

File MobileAdapter

File MainActivity

Kết quả:

Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn về cách sử dụng Listview trong Android. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn trong các chương tiếp theo của Android truyền kì.

4. Tổng kết

Bài viết khác

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!

DANH SÁCH BÀI HỌC