PHP là gì?

PHP là gì?

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía Server hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.

– Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java.

– PHP dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Đặc điểm của ngôn ngữ PHP

– PHP là ngôn ngữ hỗ trợ hướng đối tượng.

– Trong tập tin PHP(.php) có thể chứa: Text, HTML, CSS, Javascript và PHP

– Mã lệnh PHP sau khi thực thi trên Server và trả về trình duyệt dạng HTML

– Ngôn ngữ lập trình PHP cung cấp sẵn nhiều thư viện hàm giúp người lập trình xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Học PHP Cơ bản