Đường dẫn trong HTML

Trong HTML chúng ta thường xuyên có những đoạn mã liên quan đến hình ảnh, mã nguồn javascipt, style Sheets(CSS) và liên kết đến các trang web chúng ta cần hiểu được cách khai báo đường dẫn đến các nội dung này. Ví dụ: Đường dẫn Mô tả <img src=”picture.jpg”> picture.jpg nằm chung thư mục […]

Thẻ nhúng Javascript trong HTML

JavaScript là gì? JavaScript (JS) là một ngôn ngữ lập trình phía client: mã được thực thi bởi trình duyệt của người dùng, sau khi trang web gửi về từ server. JavaScript được sử dụng để tạo ra các trang web có tính tương tác: Chèn nội dung động vào trang web Đáp ứng lại […]

Block và Inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML được phụ thuộc vào giá trị mặt định của kiểu phần tử, giá trị hiển thị mặc định là có hai loại là: phần tử khối hoặc phần tử nội tuyến Phần tử khối (Block Element) là gì? Một phần tử dạng khối luôn bắt đầu trên một dòng mới và […]

Kiểu danh sách trong HTML

Trong HTML có rất nhiều loại danh sách như: danh sách không có thứ tự, danh sách có thứ tự, danh sách hai cấp, danh sách ba cấp,…. Ví dụ: Danh sách không thứ tự Danh sách có thứ tự HTML/CSS JavaScript Server Side HTML/CSS JavaScript Server Side Tạo danh sách không có thứ tự […]

Table trong HTML

Trong thiết kế web, thông tin có thể trình bày theo dạng văn bản thuần túy, còn có một số thông tin được hiện thị dưới dạng các bảng Dưới đây là ví dụ về một cái bảng: HTML/CSS JavaScript Server Side HTML jQuery PHP CSS Ajax MySQL Bootstrap 3 Nodejs ASP.NET Cách tạo bảng […]

Thẻ chèn hình ảnh trong HTML

Chúng ta có thể chèn hình ảnh thuộc các định dạng như: jpg, png, gif (hình động),… vào trang web. Để chèn hình ảnh vào trang web, ta sử dụng cú pháp sau:

Thẻ liên kết trong HTML

Liên kết được sử dụng phổ biến trong hầu hết các website, giúp người sử dụng có thể di chuyển qua các trang khác nhau, mặc định khi đưa chuột vào liên kết mũi tên chuột sẽ trở thành bàn tay. Cú pháp: <a href=”url”>ClickLink</a> Trong đó: href: chỉ rõ địa chỉ đích đến url, […]

Chú thích trong HTML

Trong lập trình chúng ta thường xuyên chú thích các đoạn mã lệnh, trong HTML để chú thích chúng ta sử dụng thẻ có cú pháp sau: <!– Nội dung chú thích –> Chú thích sẽ không hiện thị lên trình duyệt web Giải thích có thể hỗ trợ: chú thích mã lệnh, nhằm gỡ […]

Nhóm thẻ trích dẫn trong HTML

Khối trích dẫn thường được dùng trong các trường hợp sử dụng các trích dẫn mở rộng. Toàn khối trích dẫn sẽ được căn lề thụt vào cả ở hai phía và tạo thành một khối riêng so với các đoạn khác của trang văn bản HTML. Thẻ <q> Đây là thẻ trích dẫn ngắn, […]

Nhóm thẻ định dạng văn bản.

Trong nhóm này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thẻ định dạng văn bản. Thẻ <b>, <strong> Thẻ này định dạng font chữ đậm lên, tạo sự nhấn mạnh trong trình bày văn bản, trong hai thẻ này, chúng ta nên dùng thẻ <strong> vì nhân tìm kiếm coi trọng thẻ này hơn. Ví […]

Nhóm thẻ định dạng đoạn văn bản

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhóm thẻ định dạng đoạn văn bản trong HTML bao gồm các thẻ:<p>, <br>,<pre> Thẻ <p> Trong HTML, khái niệm đoạn văn bản được nằm trong thẻ <p>, thường dùng để trang web được dễ dọc, trình bày hợp lý cần có các ngắt đọan […]

Nhóm thẻ đầu tài liệu HTML

Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu qua một số thẻ trong phần đầu của tài liệu HTML, các thẻ này đa phần nhằm mục đích khái báo và không hiện lên trình duyệt web, tuy nhiên nhóm thẻ này cực kỳ quan trọng. Thẻ <!DOCTYPE html> Thẻ này dùng để ghi thông tin về […]

Đề mục(Heading) trong HTML

Đề mục trong HTML được định nghĩa bởi 6 thẻ từ <h1>đến <h6>

Thuộc tính phần tử(Elements) trong HTML

Thuộc tính của thẻ HTML Thuộc tính trong HTML cung cấp thông tin thêm cho Element trong HTML Tất cả các Element có thể có thuộc tính Thuộc tính được khai báo ở thẻ bắt đầu Thuộc tính bao gồm 2 thành phần: tên thuộc tính = “Giá trị”

Phần tử(Elements) trong HTML

Các lệnh của HTML được gọi là các thẻ (tag), các thẻ báo cho trình duyệt web cần phải làm điều gì ngoài việc thể hiện văn bản lên màn hình. Các thẻ gồm các phần tử đặt trong cặp dấu < và >. Có hai loại thẻ: thẻ chứa (container tag)và thẻ rỗng (empty […]

Cấu trúc tài liệu HTML

Tài liệu HTML Một tài liệu HTML là một tài liệu văn bản dạng mã ASCII, được về bằng ngôn ngữ HTML, và được lưu dưới dạng mã nguồn một website có phần mở rộng .html hay .htm

Công cụ soạn thảo HTML

Hiện nay có rất nhiều công cụ soạn thảo văn bản HTML, trên mỗi hệ điều hành khác nhau cũng có những công cụ khác nhau, tuy nhiên công cụ phổ biến nhất có thể soạn thảo và đọc tài liệu HTML đó là: Nodepad(Windows) TextEdit (Mac) Ngoài những công cụ này còn có một […]