Tạo Album hình ảnh đơn giản bằng CSS

Tạo bộ sưu tập ảnh đơn giản
Dưới đây là một bộ sưu tập ảnh đơn giản chỉ gồm hình và tiêu đề của tấm hình

Đặt tiêu đề cho hình ảnh tại đây

Đặt tiêu đề cho hình ảnh tại đây

Đặt tiêu đề cho hình ảnh tại đây

Đặt tiêu đề cho hình ảnh tại đây

Tạo bộ sưu tập ảnh nâng cao
Dưới đây là một bộ sưu ảnh hao hao giống facebook, khi dí chuột vào sẽ hiện nút thích, bình luận, và tên tấm ảnh

 

Học CSS