Tổng quan về CSS

CSS là gì?

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ dùng để định dạng cho các phần tử HTML (Ví dụ: chỉnh kích cỡ chữ, chỉnh font chữ, màu chữ, màu nền, hình nền, đường viền,….) dựa trên các cặp:

Thuộc tính: giá trị thuộc tính

Với việc sử dụng CSS, ta có thể định dạng lại hay là thay đổi thuộc tính mặc định của các phần tử HTML, để tạo nên sự khác biệt cho từng website.

Phương pháp CSS hiệu quả

Để học tốt CSS, chúng ta phải nhớ: tên thuộc tính, ý nghĩa của thuộc tính, giá trị thuộc tính. Tuy nhiên khi nào sử dụng đến, giá trị nào phù hợp thì chung ta cần phải viết nhiều.

Do đó, với sự nổ lực hết mình, chúng tôi đã biên soạn và cho ra loạt bài viết hướng dẫn học CSS:

  • Theo mức độ từ cơ bản đến nâng cao.
  • Bài học trước củng cố kiến thức cho bài học sau.
  • Bài viết cô đọng súc tích, rõ ràng, dễ hiểu.
  • Trong mỗi bài viết được đính kèm nhiều ví dụ, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu nội dung.

 

Học CSS