Trang quản lý WordPress(backend)

1. Back-end là gì?
Back-end là trang quản lý của admin, nơi người quản trị WordPress thao tác, chỉnh sửa giao diện, thay đổi cài đặt, cũng như viết bài đăng bài.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng back-end tổng quát, còn chi tiết sẽ được mình viết ở những bài sau. Chủ yếu cho các bạn có thể biết được cần thao tác vấn đề gì thì vào đâu.

2. Tổng quan Back-end trong WordPress
Để truy cập vào trang quản lý, bạn đăng nhập bằng tài khoản admin ở bài trước mình tạo trong quá trình cài đặt theo địa chỉ domain/wp-admin hay domain/wp-login.php.

Bạn sẽ thấy trong phần Back-end mình cần quan tâm 3 phần:

Vùng màu xanh: Menu Top.
Vùng màu đỏ: Menu left.
Vùng màu vàng: Phần hiển thị nội dung.
1. Menu trên cùng(Menu Top)
Khi bạn rê chuột vào biểu tượng, sẽ xuất hiện thêm các menu mới. Mình đánh số từ 1 đến 4 trên hình và sẽ giải thích bên dưới.

1. Khi rê chuột vào sẽ hiển thị các thông tin liên quan tới WordPress.

WordPress.org : Trang chủ của WordPress
Documentation : Những tài liệu Hướng dẫn của WordPress
Support Forums : Forum của WordPress.org khi bạn có vấn đề gì cần hỏi đáp có thể lên forum tìm sự hỗ trợ. (Bạn nên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh).
Feedback : Bạn muốn phản hồi đến WordPress.

2. “Học WordPress” Tên website bạn đặt ở bài trước, sau này mình có thể thay đổi, khi rê chuột vào sẽ xuất hiện “Visit Site” để chuyển đến phần Front-end (Giao diện người dùng).

3 Hiển thị Thông báo bình luận mới.

4 Mới: Gồm 4 phần, Mình sẽ trình bày ở những bài sau.

Bài viết(Post)
Tập tin(Media)
Trang(Page)
Thành viên(User)
Bên phải menu top là user.

Tên user : Thông tin chi tiết user
Edit My Profile : Chỉnh sử user
Log Out : Thoát khoải account đăng nhập.
2. Menu bên trái(Menu Left)

 • Bảng tin(Dashboard) : bảng điều khiển chính của WP,
 • Bài viết(Post): Tạo và quản lý 1 post (bài viết), 1 categories, Tags
 • Thư viện(Media): Quản lý tập tin đa phương tiện đã upload.
 • Trang(Page): Tạo và quản lý 1 page (trang).
 • Phản hồi(Comments): Quản lý các bình luận trên WordPress
 • Giao diện(Appearance) : Quản lý giao diện của WordPress.
 • Gói mở rộng(Plugins): Quản lý các plugin.
 • Thành viên(User): Quản lý thành viên.
 • Công cụ(Tool): Quản lý xuất nhập dữ liệu cho Website.
 • Thiết lập(Settings): Thiết lập cấu hình cho website, viết bài, hiển thị..
 • Thu gọn menu(Collapse menu): Thu menu nhỏ lại hay mở rộng menu.

Học Wordpress