Xuất ra ngày đăng và tác giả trong WordPress

Sau đây sẽ chia sẽ cho các bạn mã lệnh wordpress lấy ra ngày đăng và tác giả trong wordpress

Xuất ra ngày đăng

Lấy ra ngày đăng

Xuất ra tác giả

Lấy ra thông tin tác giả

 

Học Wordpress